Smart Marketing Albania

Smart Marketing Albania është një kompani me eksperiencë 5- vjeçare në tregun e shërbimeve të konsulencës dhe marketingut. Kompania u krijua në Dhjetor të vitit 2015. Me vizion të qartë dhe profesionalizëm gjatë operimit në treg përçoi përçoi mesazhin e një partneri të besueshëm.  Pas 5 vitesh kompania  numërohen me qindra klientë, brenda apo jashtë vendit.

Qëllimi kryesor është sjellja e shërbimeve inovative dhe risive në tregun e shërbimeve të marketingut. Risitë dhe inovacioni nuk mungojnë duke ndjekur tendencat kryesore të marketingut global, por gjithmonë duke i përshtatur kulturës dhe tregut shqiptar.

Çmimet dhe paketat e shërbimeve kanë qenë dhe mbeten më konkurruese në treg. Kjo politikë e mbajtur e pandryshuar është për ti dhënë mundësi çdo biznesi të jetë pjesë e platformës.  Të rrisë prezencën online dhe të rrisë potencialin e biznesit.

Gama e shërbimeve të ofruara nga kompania janë diversifikuar me kalimin e viteve. Kjo e ardhur si rrjedhojë e kërkesave të biznesit, por edhe rritjes së rendësisë së marketingut.  Kjo vit pas viti është rritur, duke pasur edhe një trend rritës të kompanisë në tregun e shërbimeve të marketingut dhe konsulencës.

Synimi parësor i kompanisë  Smart Marketing Albania nuk është gama e shërbimeve, por standartet me të cilat ofrohen.

Smart Marketing Albania ofron shërbime të ndryshme si konsulencë në fushën e menaxhimit dhe marketingut, marketing online, fushata promocianale, marketing në rrjetet sociale, ndërtim faqe interneti, brandim, prodhim spotesh dhe ture virtuale (360 gradë view).

+200
Klientë
+300
PROJEKTE TË REALIZUAR
+1500
SUPORT
+2000
REZERVIME NË LLIXHA

Bëhuni pjesë e platformës inovative të reklamimit bizneseve

Me paketa konkurruese dhe që i shërbejnë çdo biznesi