Paketa Smart Standart nga 5900 shkon 5000 leke/vit