Kontakt

Për informacione rreth paketave dhe shërbimeve të ofruara nga Smart Marketing Albania ju mund të kontaktoni në format e mëposhtme të kontaktit:

Hotel Skampa, zyra 103, Elbasan 3001, Shqipëri
+355 (0) 69 57 79 351
info@smartmarketing.al
www.smartmarketing.al